top of page

Uspešna blagovna znamka za vinski turizem

Great Wine Capitals Global Network

Na spletnem seminarju so se zbrali eminentni vinski (turistični) strokovnjaki, ki so delili svoje znanje o tem, kako razvijati, graditi in upravljati blagovne znamke v vinskem turizmu, da bi vplivali na vedenje potrošnikov in sprejemanje odločitev.

Vloga blagovne znamke pri gradnji konkurenčne prednosti, pozornosti strank, zvestobi in angažiranosti je splošno znana. V vinu (turizmu) so misli in odnos potrošnikov bombardirane s številnimi blagovnimi znamkami, vključno z:

  • blagovno znamko vinske destinacije,

  • blagovno znamko vinske etikete,

  • blagovno znamko kleti,

  • blagovno znamko sorte grozdja.


Te blagovne znamke so tudi v lasti in upravljanju različnih deležnikov, včasih z interesi.

Na spletnem seminarju so se zbrali eminentni vinski (turistični) strokovnjaki, ki so delili svoje znanje o tem, kako razvijati, graditi in upravljati blagovne znamke v vinskem turizmu, da bi vplivali na vedenje potrošnikov in sprejemanje odločitev.


Ti strokovnjaki so predstavljali strokovnjake iz večjih vinskih destinacij, ki pripadajo "Globalni mreži velikih vinskih prestolnic", in delili izkušnje in najboljše prakse.

bottom of page