top of page

Razvoj podjetja

Skladnost s GDPR za turistična podjetja

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) je zakon Evropske unije, ki ureja obdelavo osebnih podatkov. Velja od 25. maja 2018 in velja za vsa podjetja, ki obdelujejo osebne podatke evropskih prebivalcev, ne glede na to, kje so locirana.

bottom of page